Låna 350000

by admin

Att låna 350000 kronor kan låta som ett stort projekt men det kan faktiskt vara mycket enkelt att komma över så stora pengar. Allt du behöver göra är att fylla i en ansökan och vänta någon minut så är pengarna på ditt konto. Men kan det verkligen vara så enkelt undrar du. Ja det kan det faktiskt vara.

Vad krävs av dig för att låna 350000

låna 350000Det som krävs av dig för att få låna 350000 är att du har en stabil inkomst, inte redan har för höga skulder och att du har en bra historia av att sköta dina betalningar – inga betalningsanmärkningar med andra ord.

Hur kontrollerar banken eller kreditinstitutet att du har en stabil ekonomi? Din privatekonomi kommer att kontrolleras innan du får krediten. Det som görs kallas för kreditupplysning. En kreditupplysning är möjlig att göra eftersom Sverige är ett land där alla uppgifter om betalningar, skulder och inkomster är offentliga handlingar. Dessa offentliga handlingar samlas in av skatteverket och är sedan tillgängliga för alla möjliga företag som är intresserade av att göra affärer på att sälja denna information.

När du fyller i en ansökan för att söka ett smslån kommer banken eller kreditinstitutet som du lånar från att köpa en kreditupplysning av ett företag som sysslar med kreditupplysningar. Denna upplysning kommer sedan att användas för eller emot dig när din ansökan om lån behandlas av kreditinstitutet som du lånar från.

Vad händer om du får din låneansökan beviljad?

Om du får din låneansökan beviljad så kommer pengarna i det närmaste omgående att betalas ut till ditt bankkonto. Denna process kan ta bara några minuter eller än mindre från det att du fått ett positivt lånebesked. Därefter är du en låntagare med allt vad det innebär.

Att vara en låntagare

Att vara en låntagare innebär att man fått tillgång till pengar i utbyte mot vissa åtaganden gentemot den som lånat ut pengarna. Dessa åtaganden handlar om pengar. Den som lånar ut pengar till dig gör det för att själv tjäna pengar.

Ett annat, extremt viktigt, åtagande är att betala tillbaka pengarna i tid.

Vad kostar ett lån

låna 350000 snabbt

Priset på ett lån kallas ränta men till denna ränta tillkommer nästan alltid olika avgifter som banker och kreditinstitut tar ut av dig för den administration som de har för att tillhandahålla lånet. Det handlar om kreditupplysningar, utskick av olika sorter, saldobesked, kundtjänst med mera. Dessa avgifter löper ovanpå räntan.

Nominell ränta är den första räntan. Den ska du betala varje månad. Den nominella räntan är en viss procentsats av den totala summan du lånat och den styrs av en mängd olika faktorer, mer om det nedan.

Administrativa avgifter, som vi nämnde ovan, är de som banken eller kreditinstitutet tar ut för att sköta ditt lån. Dessa avgifter ska också betalas varje månad.

Effektiv ränta är summan av den nominella räntan och de administrativa avgifterna. Den effektiva räntan är den viktigaste kostnaden du ska titta på när du tar ett lån. Den effektiva räntan är den faktiska kostnaden du har för ett billiga lån och den ska betalas varje månad. Om du inte betalar som du ska hamnar du snart i svårigheter.

Amorteringar, eller avbetalningar, är i egentlig mening inte kostnader men de ska ändå betalas varje månad. Det är vanligt att låntagare glömmer bort att amorteringarna ska betalas eftersom de inte kallas för kostnader men amorteringarna kommer att påverka kassaflödet varje månad så de ska absolut inkluderas i helheten.

Hur sätts räntan på ett lån

Räntan på ett lån sätts med hänsyn till tillgången på pengar i världsekonomin. Det är ett ganska komplext förhållande och det är lätt att tro att mer pengar skapas genom att någon trycker upp fler sedlar. Att trycka fler sedlar ger visst mer pengar men värdet på dessa pengar kommer snabbt att sjunka med antalet sedlar som trycks.

Det som skapar pengar i världen är hur mycket som produceras och hur mycket egendom värderas till. Om det råder en situation där värdena på egendom stiger och det produceras mer på ett mer effektivt sätt så kommer antalet pengar i världen att öka. Detta sker inte bara för att värdena på egendomar och produktion ökar utan även för att en sådan situation attraherar fler aktörer att bli ekonomiskt aktiva. I denna situation ökar antalet pengar men om pengamängden ökar mindre snabbt än vad produktionen ökar kommer pengarna inte att räcka till och då kommer priset på pengar, räntan, att stiga trots att pengamängden ökar. Denna situation kallas för högkonjunktur.

Om det nu skulle uppstå en situation då investeringarna som gjorts helt plötsligt blivit lite för stora och produktionskapacitet som byggts inte behövs så kommer behovet av nya investeringar att upphöra och detta kommer att ske samtidigt som värdet på de företag som det investerats i sjunker så uppstår en situation som kallas för lågkonjunktur. Det som händer i en lågkonjunktur är att de pengar som skapades under högkonjunkturen finns kvar men de är inte längre lika efterfrågade. Detta innebär att det finns mer pengar än vad personer och företag är villiga att betala till den ränta som rådde under högkonjunkturen och det kommer att leda till att räntorna, priset, på pengar sjunker.

Nu skulle man kunna tänka sig att ovanstående förklaring är nog för att beskriva hur räntorna förändras men det är det tyvärr inte. Till ovanstående kommer risker. Risker är väldigt svåra att förstå. Detta beror på att risker uppfattas helt och hållet på historiska händelser. Man utgår från vad som hände med ekonomin när en viss händelse – som ett krig, en naturkatastrof eller lågkonjunktur – inträffade förra gången och så försöker man bedöma den framtida risken utifrån detta. Som alla förstår blir den uppfattade risken därför aldrig korrekt men dessa bedömningar får trots detta väldigt stor betydelse. Risker kommer att medföra högre eller lägre räntor. Om du vill göra affärer som tidigare, för andra personer, inte fungerat kommer du att få betala mer i ränta. Gör du en affär som tidigare varit säker så får du betala mindre i ränta.

Hur påverkar då allt detta dig som ska ta ett litet lån på 350000 för att köpa en ny båt? Jo det är så att alla dessa räntor i hela världen sakta men säkert sipprar igenom ekonomin via de stora finansmarknaderna, till Sveriges Riksbank – borde kanske kallas för riskbank – vidare till banker och kreditinstitut och till slut till dig och den ränta som du får betala för ditt lån. Till detta kommer som vi ovan beskrivit den ränta som direkt härrör till den risk som är individuellt kopplad till dig och din betalningsförmåga.

Sammanfattning av privatlån

Det finns väldigt många fördelar med att ta privatlån. Att privatlån kan tas utan säkerhet är en av de allra största fördelarna med privatlån. Privatlånet innebär inte att du sätter någon av dina egendomar i risk. Denna fördel leder oss snabbt vidare till nästa fördel vilken är att det är smidigt att ta ett privatlån. Allt du behöver göra är att fylla i en ansökan och vänta på ett väldigt snabbt svar. Du behöver inte blanda in någon egendom som ska värderas och pantsättas. Behöver du ett privatlån kan du ofta få detta beviljat inom ett par minuter om du har god kreditvärdighet.

För att få ta ett privatlån behöver du ha en stabil inkomst och en god kredithistoria. Det innebär att du inte får ha betalningsanmärkningar och du måste kunna visa upp tillräckliga inkomster för att det ska vara trovärdigt att du klarar att betala tillbaka lånet.

Slutligen är det så att kostnaden för lånet du tar, räntan, sätts av det världsekonomiska läget och hur det förväntas utvecklas framöver tillsammans med de risker som banken eller kreditinstitutet anser att det skulle medföra att låna ut pengar till just dig.

Detta är en mycket kort sammanfattning av privatlån och vad de innebär för dig och din privatekonomi.