Att låna med Snabblån

För den som är i behov av ett snabbt tillskott på bankkontot kan billiga snabblån vara ett bra alternativ för att lösa den situation som du befinner dig i. Genom snabblån med låg ränta är det möjligt att låna ett mindre belopp med direkt utbetalning, ofta har du ditt lån redan samma dag som din förfrågan har skickats. Detta kan alltså vara ett smidigt sätt att lösa ett tillfälligt ekonomiskt trångmål eller betala för en oväntad, men oundviklig, utgift.

Det finns numera en hel uppsjö av låneföretag som du kan vända dig till om du är intresserad av att teckna ett lån. Detta gör att konkurrensen om dig som kund har tätnat på marknaden vilket i sin tur har lett till att företagen tvingats pressa sina priser och att du kan få ditt lån till det bästa priset.

Vid de tillfällen då livet inte tillåter dig att planera dina lån och din ekonomi långt i förväg kan du med hjälp av sådana lån snabbt ha pengar på banken för dina ekonomiska behov. Till skillnad från de traditionella banklånen kan du dessutom bli av med samtliga amorteringar och räntekostnader genom att du återbetalar lånet redan inom en månad från lånetillfället. Alltså kan snabblån vara ett bra sätt att lösa plötsligt uppkomna situationer utan att de följer med dig under en lång tid framöver.

Vad är snabblån?


snabblånDen här typen av lån är känt under många olika namn, det kan vara smslån, internetlån korttidskrediter eller mikrolån. Men gemensamt för alla dessa olika termer är att det står för lån av pengar under en kortare tid. Oftast handlar det om lån av en mindre summa och det är inte ovanligt att återbetalningstiden är kortare än 30 dagar.

Till snabblån räknas alla lån som kommer med en effektiv ränta på över 30 procent. Den nominella räntan för dessa lån får ej överskrida 40 procent av nuvarande referensränta och den totala kostnader inklusive räntor och avgifter får ej överstiga 100 procent av det lånade beloppet.

Lånebeloppet som kan erbjudas kan variera stort beroende på en rad olika faktorer. Dels har företag som ägnar sig åt denna verksamhet valt att lägga sig på olika nivåer beroende på vilken risk har möjlighet att ta. Inom snabblån rör det sig vanligtvis om i sammanhanget relativt små lånebelopp där det vanligaste är att de ligger på mellan 3 000 kronor upp till 10 000 kronor.

En av de allra vanligaste missuppfattningarna inom snabblån är att hela lånet sker genom mobiltelefonen. Detta beror till den största delen på att snabblån länge har varit synonymt med sms-lån och att det i snabblånets begynnelse gjordes stor marknadsföring där det beskrevs att man nu kunde låna pengar via mobilen. Men faktum är att allt från ansökan till kreditupplysning och kontroll görs via internet och via telefonkontakt. 

Snabblånets historia

Begreppet snabblån är en relativt ny företeelse i Sverige och man brukar säga att trenden med snabba lån slog igenom på riktigt under 2006. Vid ungefär samma tidpunkt blev dessa lån även allt vanligare i våra grannländer i Norden. Vid den här tidpunkten var det redan en ganska välkänd form av lån i Nordamerika och i exempelvis länder som Australien och Nya Zeeland. Tidigare hade banker visserligen kunnat erbjuda kortare lån än tidigare, men det rörde sig fortfarande i de allra flesta fall om lån som sträckte sig över ett- eller flera år. Men under de tidiga 00-talet såg nya påpassliga företag möjligheten att använda internet och inte minst den utbredda användningen av mobiltelefoner i allt fler delar av världen som en möjlighet till att hitta nya kunder genom att erbjuda snabba lån.

Idag har snabblån gått från att vara ett nytt fenomen till att vara ett välkänt begrepp och något som miljontals människor i hela världen väljer att använda sig av när de är i behov av ett snabbt lån med kort återbetalningstid.

Skillnaden mellan snabblån och sms-lån

att låna med snabblån

Begreppen snabblån och sms-lån används ofta i samma mening och har förstås många likheter med varandra, men de skiljer sig också åt på en hel del punkter. Exempelvis är det inte ovanligt att dessa typer av lån har en längre löptid än vad som oftast gäller vid sms-lån. Detta innebär att ett snabblån också kommer med en längre avbetalningstid.

En annan stor fördel med snabblån är att de har en betydligt tydligare avbetalningsplan än sina konkurrenter. Dessutom är avbetalningsplanen betydligt tydligare redan från start vilket kan vara något att ta i beaktning för den med något trasslig ekonomi eftersom att det innebär både bättre villkor för låntagaren och att kunden har större chans att undvika förlängningstider på lånet. Något som med stor sannolikhet kommer att leda till ytterligare avgifter och göra lånet extra kostsamt.

Årsräntan för ett snabblån är dessutom i de flesta fall lägre än vad som gäller vid exempelvis sms-lån. På så sätt kan du genom att ta ett sådant lån komma billigare undan och inte behöva känna stress över en aggressiv kostnadsutveckling. Därför kan det vara en god idé att ta sig en extra funderare på vad för typ av låneform som passar bäst, i många fall kan det nämligen skilja sig en hel del mellan de olika låneformerna och i många fall är just snabblån det bästa alternativet för den rådande situationen.Krav för snabblån

Generellt sett kan man säga att de krav som ställs på dig som låntagare är något lägre vid snabblån än vad de är för andra lån. Detta beror dels på att tiden för lånet är så pass kort och dels för att det rör sig om betydligt lägre summor än vid mer traditionella banklån, det vanligaste är att lånesumman inte överskrider 10 000 kronor.

De formella kraven som ställs på dig för att du ska kunna teckna ett snabblån är att du är minst 18 år gammal (i vissa fall krävs att du är 21 år fyllda), att du är svensk medborgare och att du har en fast adress inom Sveriges gränser. Alltså är det betydligt lättare att bli godkänd för ett snabblån än vad det är att bli godkänd för andra typer av lån. Vill du däremot öka dina chanser till att kunna ta ett lån är det bra om du kan visa långivaren att du även har ett fast arbete och därmed en stadig inkomst varje månad. En hel del aktörer kräver att du åtminstone ska ha någon deklarerad inkomst under året, för utan en sådan har långivaren givetvis svårt att se hur du ska kunna betala tillbaka den summa som du har lånat plus räntor och avgifter om det inte kommer in några övriga inkomster till kontot. En del snabblåneföretag har dock inte just detta kravet och det går bra att låna trots att man saknar inkomst helt.Trenden med snabblån har öppnat upp möjligheten att ta de billigaste snabblånen även för de som oftast behöver det allra mest. Eftersom att det rör sig om mindre belopp ställs inte lika höga krav på din egen nuvarande ekonomiska situation. Det innebär att din årsinkomst inte behöver vara lika stor som den behöver vara vid andra typer av lån. Men detta är också en av anledningarna till att räntan blir något högre vid sådana lån eftersom att låneföretaget tar en betydligt större risk genom att låna ut sina pengar tid dig.Regler för snabblån

Ett annat ord för så kallade snabblån är högkostnadskrediter. Sådan är numera relativt hårt reglerade för att begränsa företags möjligheter att lägga på en allt för hög ränta på sina lån. Därmed skyddas låntagaren från oseriösa aktörer på marknaden.

Sedan 2014 säger lagen att alla svenska företag som lånar ut pengar måste ha tillstånd från den Finansinspektionen. De måste även bevisa att de bedriver en sund verksamhet där det finns krav på information och dokumentation. Det gör att du kan lita på att det företag du väljer att använda dig av för ditt lån.

Ett snabblån som har en effektiv ränta som överskrider 30 procent så kallas det för en högkostnadskredit, vid sådana får räntan inte vara högre än 40 procent. Begränsningar för hur dröjsmålsräntan får vara och hur stora avgifter som långivaren får ta ut på lånet.

Låna pengar utan säkerhet

När det kommer till att låna pengar av en bank kräver de nästan alltid någon form av säkerhet från dig som låntagare. Att ge banken en säkerhet innebär att du ger banken rätten till något av stort värde som du äger i det fall som du inte kan betala tillbaka lånet. Det kan vara en bil, ett hus eller pengar som redan har. Exempelvis lämnas nästan alltid bostaden som säkerhet när det tas ut ett bolån. Detta gäller dock inte vid snabblån.

Vid snabblån krävs det nämligen inte att du lägger in någon säkerhet för att kunna få ut ditt lån. Vid den här formen av lån tittar långivaren endast på din nuvarande ekonomiska situation och bedömer utifrån det din potential att kunna betala tillbaka den lånesumma som du valt.

Därmed lägger sig låneföretaget inte heller i vad du har för avsikt att använda pengarna till. Vad du väljer att spendera lånet på är helt upp till dig själv. Det kan vara ett inköp av möbler, en investering eller ett tandläkarbesök. Det enda som långivaren är intresserad av vid ett lån utan säkerhet är att du kan betala tillbaka det lån som du har tagit i tid.

Dock är även lån helt utan säkerhet givetvis inte heller de helt fria från krav. Förutom de lagstadgade kraven att du är myndig och bosatt i Sverige är ett minimikrav oftast att du har en fast anställning och en lön på minst 10 000 kronor i månaden.

Ränta och effektiv ränta

För den ovane låntagaren kan det initialt vara svårt att helt förstå skillnaden på den ordinarie räntan och den effektiva räntan på lånet. Men faktum är att det inte är särskilt krångligt och går snabbt och enkelt att ta reda på vad som gäller för ditt lån. Nya lagar och regler har dessutom gjort att företag numera måste vara mycket tydliga med vad som gäller och det är lätt att se vad villkoren för lånet är innan du binder upp dig i ett kontrakt.

När det gäller snabblån tillkommer oftast en avgift när du väljer att teckna lånet. Utöver det tillkommer, precis som i alla typer av lån, ränta. Eftersom det vanligaste inom snabblån är att hela lånet betalas tillbaka vid ett och samma tillfälle så betalas också vanligtvis hela räntan in till långivaren då lånet betalas tillbaka i sin helhet.

Med effektiv ränta menas den totala kostnaden för lånet, det vill säga vad den totala räntan och avgiften för lånet kommer att kosta sammanlagt. Här räknas även avgifter för avier och andra eventuella kostnader för lånet in. Den effektiva räntan innehåller således all information gällande kostnaderna för lånet och den finns alltid att finna i alla former av marknadsföring och reklam för snabblån.

Denna ränta kan vara viktig att hålla koll på eftersom att den kan skilja sig drastiskt mellan olika långivare. Som vanligt kan det löna sig stort att göra ordentliga efterforskningar och jämföra olika företag med varandra för att hitta det bästa lånet och lägsta effektiva räntan. Att vid sådana tillfällen använda sig av en av de många jämförelsesidorna på nätet är ett väl beprövat och mycket populärt alternativ.

Nominell ränta

Att lära sig allt om de olika typerna av räntor kan till en början låta krångligt och tidskrävande, men sanningen är ett det inte alls är särskilt invecklat. Dessutom kan det vara bra att veta vad som gäller för att undvika oväntade överraskningar och som vanligt kommer en stunds research alltid att löna sig i slutändan.

En av de räntor som utöver effektiv ränta kan vara bra att känna till är den nominella räntan. Den nominella räntan skiljer sig mot den effektiva räntan på det sättet att den endast tar upp den kostnad som banken eller långivaren lägger på lånet. Den nominella räntan är oftast den första som du kommer att se och det är bra att jämföra den med den effektiva räntan för att på ett enkelt sätt kunna se vad som skiljer sig när det kommer till avgifter, avier och liknande tillkommande kostnader för lånet.

Att känna till de olika avgifterna och de olika räntorna är alltid bra att göra innan du väljer att teckna ditt lån och att skaffa sig kunskap om detta är inte svårare än att gå in på de olika låneföretagens hemsidor eller att ringa dem och fråga. Då finner du allt du behöver veta för att göra ett välinformerat och tryggt beslut gällande ditt lån.

Vem ska du vända dig till?

Går du i tankar om att ta ett snabblån direkt kan det ibland vara svårt att veta vem ska vända sig till för att få ett de bästa snabblånen som möjligt. Till skillnad från storbankerna, där det i stort sett endast finns ett fåtal aktörer på marknaden, finns det inom snabblån gott om valmöjligheter. Detta är givetvis bra då det ökar konkurrensen på marknaden och tvingar aktörerna att erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga priser, men det ökar också ambivalensen när det kommer till att fatta ett beslut om vem du vill ska ta hand om ditt lån.

Idag finns det ungefär 30 företag som kan erbjuda snabba lån på den svenska marknaden som alla är seriösa aktörer och som följer alla tillgängliga lagar och regler. De är granskade av finansinspektionen som ställer höga krav på priser, räntor och avgifter. Dessutom ställs det krav på att kommunikationen med företaget ska kunna skötas på ett professionellt och smidigt sätt om du som kund skulle behöva fråga något om ditt lån eller vilja veta mer om företaget.

Som i alla branscher finns det dock en handfull mindre seriösa aktörer. Här gäller det att som kund vara noga med att undersöka det företag som man väljer att teckna sitt lån hos. Har de till exempel ingen tillsyn från finansinspektionen så kan det vara läge att dra öronen åt sig. Samma sak gäller om du skulle se att de priser som företaget erbjuder skiljer sig stort från konkurrenterna och är betydligt högre än genomsnittet. Se också alltid till att det finns en kundtjänstfunktion där du kan komma i kontakt med din långivare om du skulle behöva prata med någon representant för företaget via telefon.

Med detta sagt är de allra flesta av de som erbjuder snabblån seriösa aktörer som går att lite på och numera har många av dessa också vuxit sig mycket stora på lånemarknaden.

Jämför snabblån

Vad än du är ute efter kan du idag få fram det absolut bästa priset genom att jämföra olika försäljares priser via olika jämförelsesajter online, och lånemarknaden är absolut inget undantag. Viktigt att komma ihåg även när det kommer till att välja rätt snabblån är att låneföretagen alla slåss och konkurrerar om en och samma sak – nämligen dig som kund. Det finns en uppsjö av olika platser att vända sig till och det finns heller ingen anledning till att endast använda sig av en sida för att jämföra snabblån. Med endast några enkla knapptryckningar kan du snabbt få en överblick över ditt eget utbud och därefter välja och vraka bland potentiella långivare.

Återigen underlättar det sökandet efter snabblån mycket om du redan innan känner till de olika räntorna och vad de innebär för villkoren på lånet du tar. Att jämföra den effektiva räntan och den nominella räntan mellan de olika företagen är alltid väl investerad tid som lika ofta kommer tillbaka i form av sparade pengar.

En annan stor fördel med att använda sig av de platser där du får alla låneförslag samlade på en och samma plats är att du ofta kan skicka din låneansökan via dem och därmed undvika att flera kreditupplysningar tas i ditt namn. En kreditupplysning är nämligen något som varje företag som erbjuder lån enligt lag måste ta när du skickar in en ansökan om ett lån. Om för många så kallade UC tas på ditt personnummer kan det i framtiden bli svårare att bli godkänd för ett lån, men med dessa tjänster kan du skicka flera ansökningar utan att behöva oroa dig över de flera kreditupplysningarnas eventuella baksidor.

Att skicka in flera ansökningar ökar dessutom inte bara chansen att du faktiskt blir godkänd för det lånet som du vill ha, det gör också att du kan välja mellan lånen och hitta de perfekta villkoren som passar just dig och dina behov.

Fördelarna med snabblån

Idag är det många privatpersoner som lever utan att ha en buffert på sitt bankkonto. Därmed blir dessa personer extremt sårbara då en oförutsedd kostnad plötsligt dyker upp och de snabbt behöver få in en viss summa till kontot för att kunna lösa den uppkomna situationen. Ibland kan en nära vän, en familjemedlem eller en släkting stå till tjänst med ett mindre lån – men det är inte alltid önskvärt eller ens det bästa sättet att få rätsida på tillvaron.

Då kan ett snabblån vara en utmärkt lösning. Eftersom det generellt sett dröjer ett par veckor för ett vanligt banklån att nå dig kan de vara av lite eller ingen nytta alls för dig som befinner dig i en mer brådskande ekonomisk knipa. Men ett snabblån kan du skicka in din ansökan via telefonen eller datorn och du får du också svar på om du har blivit godkänd för lånet eller inte. Har du inte blivit godkänd för just de lånet du hoppades allra mest på kan du då dessutom snabbt gå vidare med din nästa ansökan till ett annat institut och på så sätt spara tid och inte riskera att du väntar för länge helt i onödan. Skulle du bli godkänd kan du dessutom räkna med att ha pengarna på kontot antingen samma dag eller i vissa fall inom en eller två bankdagar.

Att använda sig av snabblån är alltså ett mycket effektivt sätt att låna pengar på. Det är ett sätt att låna där du helt och hållet slipper att ta dig till en fysisk bank för att träffa en bankman och diskutera saken. Du behöver heller inte förklara vad det är du planerar att använda pengarna till och du behöver inte vänta på ett eventuellt avslag.

En annan fördel med att ta just ett snabblån är att du med hjälp av dessa kan låna precis så mycket pengar som du tror dig komma att behöva inom den närmsta framtiden. De traditionella bankerna har nämligen ett mycket svalt intresse av att låna ut mindre summor med pengar, detta beror helt enkelt på att det inte finns tillräckligt mycket med pengar för dem att tjäna på så kallade mikrolån.

I de stora bankernas intresse ligger tvärtom att låna ut så stora summor med pengar som möjligt till både privatpersoner och till företag. På det viset kan de ta ut betydligt mer i både avgifter och räntor. Ett lån på en 1 000 000 kronor genererar ju förstås ofantligt mycket mer i inkommande räntor än vad ett lån på endast exempelvis fem tusen kronor gör.

De företag som har valt att genom sin verksamhet satsa på snabblån har valt en annan riktning med sin strategi. Genom att de sänker sina krav på den som vill låna en summa pengar av dem kan de låna ut till många fler personer och på så sätt få in sin ränta genom flera olika små lån. Så medan de stora bankerna ofta har krav på att summan av lånet måste vara högre än till exempel 100 000 kronor kan det minsta kravet på summan bland dessa olika banker och låneaktörer vara så lite som 1 000 kronor eller i vissa fall till och med 500 kronor. Därmed behöver du inte låna mer pengar än vad du beräknar att du kommer behöva och en positiv följd av detta är att du inte sitter fast med ett lån av för mycket pengar till en högre ränta än du antingen vill eller till och med kan betala varje månad.

Snabblån med betalningsanmärkning

Har du tidigare haft vissa bekymmer med att betala en räkning eller har du länge haft en annan skuld som du av någon anledning inte har kunnat lösa, då är risken att du har fått en betalningsanmärkning.

Det råder en ganska bred missuppfattning om att det är Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar, men det är inte sant. En betalningsanmärkning utfärdas av olika kreditupplysningsföretag och delas ut till privatpersoner efter att en eller flera av deras skulder inte har kunnat betalas i tid.

Ytterligare en vanlig missuppfattning är att man kan drabbas av en betalningsanmärkning bara genom att man har råkat betala en faktura för sent. Detta är inte heller sant. Tvärtom krävs det relativt mycket för att du ska få en betalningsanmärkning i ditt register. Först måste nämligen skulden ha tagits över av kronofogdemyndigheten och om inte heller de efter flera upprepade försök lyckats driva in skulden meddelar de ett kreditupplysningsföretag om situationen och det är först då som anmärkningen kan delas ut. Skulle den delas ut till dig så kommer den att ligga kvar i registret under de kommande tre åren.

Att få en betalningsanmärkning är inget som är önskvärt och det kan på många olika sätt drabba flera delar av dina privata ekonomiska förehavanden. Att teckna ett abonnemang hos en telefonoperatör och skaffa ett abonnemang för TV eller liknande kan bli svårare, eller rent av omöjligt, för den som har fått en betalningsanmärkning. Detta eftersom att en betalningsanmärkning innebär att din kreditvärdighet sjunker drastiskt och att de som tillhandahåller abonnemang helt enkelt inte kan vara helt säkra på att du kommer att kunna sköta dina betalningar av abonnemanget allt efter som du använder dig utav det. Du anses därmed tyvärr vara en opålitlig återbetalare.

Givetvis blir det även betydligt krångligare att ta ett lån i det fall du skulle ha en betalningsanmärkning i ditt register. Detta gäller också oavsett storleken på ditt eventuella lån. Samtliga banker ser en betalningsanmärkning som något mycket allvarligt och vill inte låna ut sina pengar hur liten summa det än kan röra sig om. Detta gäller förstås även de företag som tillhandahåller snabblån och andra typer av lån.

Men om du har fått en betalningsanmärkning behöver ändå inte detta betyda att det är 100 procent omöjligt att använda dig av ett lån till dina ekonomiska behov. Det finns ett antal långivare som till skillnad från sina konkurrenter är villiga att acceptera den risk som det medför att låna ut pengar till en privatperson med en betalningsanmärkning.

Dock är det i dessa fall betydligt vanligare att man, trots att det rör sig om ett snabblån, behöver lämna en säkerhet för lånet. Dessutom bör du inte bli förvånad om räntan för lånet är något högre än i vanliga fall. Detta eftersom att långivaren anser sig ta en större risk genom att betala ut summan till dig som har en betalningsanmärkning.

Innan du tar ett snabblån

Givetvis är det av största vikt att redan på förhand veta exakt vad du kommer att behöva använda pengarna till och låna därefter. Snabblån kan vara en väldigt bra lösning på ett kortsiktigt problem eller en lösning för att betala något som du just nu inte har tillräckligt mycket pengar för. Det är bra att räkna ut en exakt summa för att undvika att låna för mycket med tanke på att räntorna och avgifterna kan vara höga.

Att vara påläst redan innan du skickar in din låneansökan gör också risken att du tackar ja till ett eller flera villkor som du på förhand inte var medveten om och på så sätt kan du undvika extra kostnader på ditt lån.

Det är också bra att ha en klar bild över hur både den långa och kortsiktiga ekonomiska framtiden kommer att se ut för dig. Därmed kan du välja som du vill ha ett lån med kort bindningstid där du betalar tillbaka lånet inom 30 dagar eller om du skulle behöva mer tid på dig att betala tillbaka summan som du har lånat. Oavsett vilket erbjuder många företag många olika lån och olika typer av villkor för att du ska kunna hitta ett snabblån som passar dig på bästa sätt.

Återbetalning

Varje företag har sina egna rutiner när det kommer till återbetalning av lån, men gemensamt har det att det kan bli en relativt dyr historia om du inte har möjlighet att betala tillbaka ditt lån i tid. Vanligast är att du först får en påminnelseavgift som följer med den första påminnelsen. Kan du fortfarande inte betala tillbaka lånet går ärendet vidare till ett inkassoföretag som tar över ansvaret för att få in pengarna till långivaren. Lyckas de inte med detta tas ärendet över av Kronofogden för indrivning vilket medför ytterligare kostnader för låntagaren.

Skulle du upptäcka att du med stor sannolikhet kommer att få svårt att betala tillbaka lånet inom den överenskomna tidsramen kan du ha fördel av att så tidigt som möjligt ta kontakt med det företag där du har gjort ditt lån. Tala med deras kundtjänst för att komma överens om en plan framåt och undvik på så sätt att du får betala extra dyra påminnelseavgifter och andra kostnader som kan tillkomma.

Ta i beaktning att lånetiden är mycket kort. Det är perfekt för dig som snabbt behöver ett tillskott i kassan och det gör också att du snabbt kan betala tillbaka den summa som du har lånat och därmed göra dig fri från de traditionella bankernas månatliga betalningar. Med snabblån lånar du snabbt och återbetalar snabbt.

Sammanfattande ord om snabblån

Är du i behov av att få in pengar på kontot snabbt? Då kan snabblån vara en väldigt bra lösning för att hantera vad livet än kan tänkas komma med för oväntade saker och potentiella utgifter. Med snabblån har du allt som oftast pengarna på kontot redan samma dag som du ansöker om lånet och som namnet antyder är snabblån ett sätt att snabbt låna pengar för att också snabbt betala tillbaka dessa. En klar fördel med snabblån är att du inom bara några timmar har lånet i hand och kan lösa den situation som du befinner dig i. En annan klar fördel är att du gör din återbetalning av lånet snabbt och därmed inte behöver ha ett lån att gå runt att tänka på i flera månader eller till och med år.

Titta på vad den effektiva räntan kommer att innebära för dig när du tecknar ett lån. Där ser du din totala kostnad för lånet och du vet därmed exakt vad det kommer att kosta dig att lösa ett lån. Den effektiva räntan är också mycket lätt att jämföra mellan de olika företagen då den alltid står med i marknadsföringen och på respektive företags hemsidor.

Ge inte upp hoppet om du har råkar få en betalningsanmärkning. Visserligen kommer det att bli kännbart svårare att hitta det lån som passar dig allra bäst. Men det finns fortfarande stora möjligheter att kunna låna en summa pengar till det du behöver. Sök runt efter de företag som accepterar risken med dig som kund och låt dig inte nedslås av ett eventuellt avslag på din ansökan.

Se till att noggrant jämföra olika låneföretags erbjudanden och använd gärna tjänster som tillåter dig att göra flera ansökningar med endast en kreditupplysning för att säkerställa att du har möjligheten att ta snabba lån även i framtiden.